Kontakt formulär valp

Nedan har Du/Ni några fält att fylla i. De är för att underlätta nästa kontakt.
OBS! Vår nästa kull r planerad till vår/vintern 2020!